හොකී ක්‍රීඩාව වැඩිදියුණු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය හඳුනා ගැනීම

රාජකීය විද්‍යාලයේ හොකී සමාජය (RCHC) එහි ආරම්භයට ණයගැති වන්නේ ක්‍රීඩාවේ වර්ධනය සඳහා අඩිතාලම දැමූ දූරදර්ශී අතීත රාජකීය හොකී ක්‍රීඩකයින් පිරිසකටය.

Passion, perseverance, and the pursuit of victory – The 18th ESOFT Blue & Gold Hockey Sevens had it all! ???

ප්‍රධාන අනුග්‍රාහකයා ලෙස, ESOFT Metro Campus මෙම කීර්තිමත් තරඟාවලියේ කොටස්කරුවෙකු වීමට වරප්‍රසාද ලබා ඇති අතර, තරඟකාරිත්වයේ තීව්‍රතාවයට සහය වන අතරම ගින්දරවන් ගෝලයන්, විශ්මයජනක ගෝල රැකීම් සහ අමතක නොවන අවස්ථා කාලයත් සමඟ ප්‍රතිරාවය වනු ඇත.

Congratulations to all the teams who left their heart and sweat on the field! Your dedication inspires us all. ???

ආචාර්‍ය දයාන් රාජපක්ෂ - සභාපති, Esoft සමූහය

ලක් දිවයිනේ හොකී විප්ලවයේ පදනම

රාජකීය විද්‍යාලයීය හොකී සමාජය (RCHC) දියත් කිරීමෙන් ඉක්බිතිව, පාසල් මට්ටමින් හොකී තරගාවලියක් නොතිබූ 1992 දී මෙම තරඟාවලිය ආරම්භ විය.

BnG7s හි පිය සටහන් පෙර වසරවල ප්‍රතිඵල

The Blue and Gold Hockey Sevens tournament was held very successfully and ended yesterday. The two-day tournament held at the Royal College Stadium in Colombo was not just another tournament but a tournament worthy of being called the \"School Hockey Festival\" in Sri Lankan school hockey history.

 I am also thankful to the Royal College Hockey Club for giving the school children this golden opportunity and my thanks to the Junior Royal Hockey boys who helped in various ways throughout the tournament.

මිලාන් බොතේජු - වෙන්නප්පුව පුහුණුකරු

.

.

.

අප කණ්ඩායම

Exco of RCHC 2023 – 24 BnG7s23 සංවිධායක මණ්ඩලය